شناسایی مخاطب در کپی رایتینگ و تبلیغ نویسی

شناسایی مخاطب در کپی رایتینگ و تبلیغ نویسی این موضوع می تواند مهمترین بخش این سایت محسوب شود. چرا؟ بسیار ساده است، برای این که […]

معرفی تبلیغاتی که برای بزینس های کوچک سم است!

معرفی تبلیغاتی که برای بزینس های کوچک سم است! گفتیم که تبلیغات یک سرمایه گذاری است و نه یک هزینه و علت این امر تبلیغات […]

اندازه گیری اثربخشی تبلیغ راز بقا بیزینس شماست

اندازه گیری اثربخشی تبلیغ راز بقا بیزینس شماست قبلا اشاره کردم که سه نکته اساسی وجود دارد که واقعا باید با خواندن این سایت یاد […]