معرفی اجمالی کوه سیاه تیر

با سلام خدمت همراهان هشت آ هشت امروز با شما هستیم با معرفی اجمالی کوه سیاه تیر. معرفی اجمالی کوه سیاه تیر شمالشرقی الیگودرز لرستان. […]

کالاهای معاف از مالیات ارزش افزوده

مطابق ماده 12 قانون مالیات ارزش افزوده کالاهای معاف از مالیات ارزش افزوده میباشند به شرح زیر است. ماده12-عرضه کالاها وارائه خدمات زیر وهمچنین واردات […]