درگاه پرداخت تیم هشت

پس پر کردن اطلاعات زیر به درگاه پرداخت متصل خواهید شد.

لطفا توجه داشته باشید که مبلغ ها به تومان وارد شود و از گذاشتن صفر اضافی بابت ریال خودداری کنید.

[contact-form-7 id=”9081″ title=”درگاه پرداخت تیم هشت”]

 

 

لطفا توجه داشته باشید که مبلغ ها به تومان وارد شود و از گذاشتن صفر اضافی بابت ریال خودداری کنید.

درگاه پرداخت تیم هشت

با یک کلیک تماس بگیرید