تعریف انواع تعهد سازمانی

تعریف انواع تعهد سازمانی

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

تعریف انواع تعهد سازمانی را می توان نوعی الزام برای سازمان ها و ارگان ها دانست. تعهد سازمانی در طول سال های گذشته مورد توجه روانشناسان اجتماعی قرار گرفته و به بررسی عوامل تعهد پرداخنه اند. رهبران و مدیران سازمان ها با توجه به خصوصیات رفتاری و انتظارات کارمندان، تعهد سازمانی تنظیم می کنند که هم کارفرما و هم کارمندان از آن سود ببرند.

در این مقاله سعی می شود توضیحاتی در خصوص تعهد ،انواع تعهد و عواملی

[stextbox id=’info’ direction=’rtl’]

در همین خصوص پرداخته شود و به سوالات زیر پاسخی مناسب داده شود:

 • تعهد سازمانی چیست؟
 • تعریف تعهد و ابعاد آن را توضیح دهید؟
 • دیدگاه کلی در مورد ابعادتعهد سازمانی و انواع آن را بیان کنید؟

[/stextbox]

تعریف انواع تعهد سازمانی
تعریف انواع تعهد سازمانی

1:تعهد سازمانی چیست؟

تعریف زیادی درخصوص تعهد وجود دارد که به زبان ساده میتوان تعهد سازمانی را این چنین بیان نمود :هر یک از کارمندان و کارگران که در یک سازمان یا ارگانی مشغول به کار هستند با تعهد سازمانی که میان او و کارفرما انجام می شود،یک وابستگی وتعلق خاطر وآرامشی نسبت به محل کارشان احساس می کنند.

تعهد سازمانی را می توان برحسب نوع فعالیت وکاری که به کارمند داده شده مشخص نمود، مشاهده رفتار و انجام کارهای فرد در محل کار،نشان دهنده تعهداو با آن سازمان است و اندازه گیری که چه مقدار به تعهد  پایبند بوده هم از همین طریق امکان پذیر است.

پس می توان تعهد را یک الزام دانست برای انجام هرچه بهتر کار و همچنین دادن پاداش ها و انتظارات کارمند توسط کارفرما ،چرا که مدیران به این نکته واقف هستند که تعداد افراد مشغول به کار یکی از اصلی ترین و مهم ترین سرمایه سازمانی به حساب می آید زیرا اگر کارمندی متعهد و کاربلد در  یک شرکت نباشد،تولیدو خدماتی مناسب برای مشتری ارائه نمی شود.

یک نکته در مورد مشتریان این است که مشتری با کارمند در ارتباط است و نحوه ی برخورد و پاسخگویی به سوالات ودرخواست های مشتری برعهده کارمند است، کارفرما ارتباطی با مشتری ندارد پس داشتن یک کارمند متعهد و توانمند برای انجام امور به افراد و مشتریان و جذب آن ها بسیار حائز اهمیت است. به عبارت دیگر داشتن کارکنانی متعهد، آگاه و وفادار اصلی ترین  عامل برای موفقیت سازمان بشمار می رود .

1:تعهد سازمانی چیست؟
1:تعهد سازمانی چیست؟

 

2:تعریف تعهد و ابعاد آن را توضیح دهید؟

بسیاری از جامع شناسان و صاحب نظران بیان دارند که نیروی کاری متعد وتوانمند بزرگ ترین سرمایه سازمان ها هستندو تنها مزیت سازمان های عالی و موفق داشتن کارکنانی وفادار و باتجربه ومتعهد می باشد، بنابراین سازمان ها باید با یکسری اقدامات نیروی خود را راضی نگه دارد و او را به یک نیروی فعال و بالفعل تبدیل کند وبکارگرفتن عهد و پیمان میان کارمند و شرکت ، برای رقابت و کارایی بیشتر در کسب وکار را محیا کند.

 • تعریف تعهد سازمانی : در لغت =به عهده گرفتن کاری و در اصطلاح به این معنی می باشد:

“متعهد شدن به انجام کارو تکلیف معین شدهکه به آن باید عمل کند.”

“کارو موضوعی که به اوارجاع می شود با نهایت دقت انجام دهد.”

” متعهد شدن و تقبل کردن کاری که در آینده به او محول می شود.”

تعهد سازمانی سه عامل را شامل می شود : اعتقاد به هدف ها و اعتبار سازمان ، انجام تلاش برای پیشرفت سازمان،برای همکاری و عضویت در سازمان و ادامه فعالیت پیشرو و پیش قدم باشد.

ابعاد تعهد سازمانی :

شخصی به نام آلن ومیر بعد از تحقیقاتی در مورد تعهدات سازمان ها به کارکنان و اثر آن ری کار کرده بود تعهدات را به چند قسمت تقسیم بندی نمود :تعهد عاطفی ، تعهد مستمر و تعهد هنجاری. هرکدام از این تعهدها را توضیح می دهیم :

ابعاد تعهد سازمانی :
ابعاد تعهد سازمانی :

تعهد عاطفی:

آلن ومیر تعهد عاطفی را این گونه بیان می کند، وابستگی عاطفی فرد به محل کارو دوست داشتن محیط کاری یک نوع تعهد در فرد ایجاد می کند.آلن ومیر تعهد عاطفی را درسه جنبه تعریف کرده است:

 • یک مدل ارتباط و تعلق عاطفی به سازمان
 • فرد مشتاق مشخص شدن هویت کاری از طریق سازمان
 • تمایل و رغبت به ادامه فعالیت در سازمان

 

تعهد مستمر (عقلانی) :

این نوع تعهد و تئوری بر اساس تکیه بر سرمایه گذاری می باشد. به این صورت که، فردی سالها در یک شرکت یا سازمان فعالیت و سرمایه گذاری نموده است، این سرمایه  در محل کارش انباشته می شودو با گذشت زمان سود سرمایش بیشتر و بهتر می شود، که بیرون آوردن و از دست دادن سرمایه برای فرد هزینه بیشتری به دنبال خواهد داشت.

یکی از این سرمایه ها زمان ومدتی است که فرد مهارتی در سازمان کسب کرده که قابل انتقال نیست، تعبیر سرمایه گذاری به ارزش ومهارتی است که فرد کسب کرده است مثل زمان ، تلاش، کوشش، پول و …. می توان اشاره کرد. پس تعهد مستمر به معنای  تمایل انجام فعالیت در محیط کاری است.

تعهد هنجاری :

سومین نوع از تعهدات سازمان ها ،تعهد هنجاری است یه یک نوع احساس تعهد و وظیفه در فرد برای ادامه همیاری و شراکت در محیط اداره و کار می باشد. چنین افرادی براین تعهد و وظیفه هستند تا زمانی که در سازمان یا اداره مورد نظر باقی می ماند که وجود آن ها کار درستی است.

باتوجه به توضیحاتی که در مورد تعهدات گفته شد، ارتباطی که افراد با محیط کارخود دارند و نوع تعهدات عاطفی،مستمرو هنجاری متفاوت است. کارمندی که تعهد عاطفی دارد چون به ماندن در اون محیط تمایل دارد، افرادی که نیاز به ماندن در اداره را دارند ،تعهدمستمرقوی سرلوحه کارشان است،و کسانی که به تعهد هنجاری پایبند هستند افرادی می باشند که احساس وظیفه ،دین ،و تعهد به ماندن در محیط کاری را دارا می باشند.

 

3:دیدگاه کلی در مورد ابعاد تعهد سازمانی و انواع آن را بیان کنید؟

در دنیای امروزدو نظر در خصوص تعهدات سازمانی مطرح و مورد بحث است که به شرح زیر می باشد :

 • دیدگاه نگرشی:در دیدگاه نگرشی یک نوع ضمانت و تظمین عاطفی هم محسوب می شود، کار فرد و ادامه فعالیت و تداوم کار اودر سازمان به جهت رسیدن به هدف ها ،و هویت کاری اومی باشد.
 • دیدگاه رفتاری : کاملا متفاوت نسبت به دیدگا ه نگرشی است و احساسات و عاطفه کاری مد نظر نمی باشد..بیشتر رفتاروکار فرد در نظر گرفته می شود .افراد به خاطر مزایا وحقوق ، بالارفتن سمت شغلی و به علت منافع شخصی به سازمان وابسته هستند .
3:دیدگاه کلی در مورد ابعاد تعهد سازمانی و انواع آن را بیان کنید؟
3:دیدگاه کلی در مورد ابعاد تعهد سازمانی و انواع آن را بیان کنید؟

انواع تعهدات :

 • تعهد نسبت به ارباب رجوع و مشتری
 • تعهد نسبت به سازمان و محیط کار
 • تعهد نسبت به خود
 • تعهد نسبت به کار و نسبت به افراد در یک گروه کاری

امیدواریم مطالب بیان شده در مقاله تعریف انواع تعهد سازمانی پاسخی مناسب به سوال شما در خصوص تعهد سازمانی بوده باشد

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید