مدیریت منابع انسانی اسفندیارسعادت

مقاله ای ما درباره مدیریت منابع انسانی اسفندیارسعادت است همراه ما در ادامه مطلب باشید. دوازده فصل در این کتاب توضیح داده شده تا خواننده […]

داستان اخلاقی (گفتگوی ابلیس و فرعون)

داستان اخلاقی (گفتگوی ابلیس و فرعون) فرعون از شاهان یاغی و ستمگر مصر بود و ادعای پروردگاری می‌کرد، روزی ابلیس نزد فرعون آمد، فرعون خوشه‌ای […]