هدف پزشکی بازآفرینشی چیست؟!

هدف پزشکی بازآفرینشی چیست؟!

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

هدف پزشکی بازآفرینشی چیست؟!

هدف پزشکی بازآفرینشی، برانگیختن ظرفیت های درمانی فرد از

طریق کاربرد سلول های خود وی است. این حلقة کاملی است که آیندة

پزشکی را شکل خواهد داد و از همه مهمتر آن که گسترش حیات راستین

را برای اولین بار در تاریخ به افراد اعطاء خواهد کرد. برای مثال، کاربرد

سلولهای بنیادی از فرد برای درمان وی، خود یک نقطة عزیمت بینان

برافکن از آن چه هم اکنون در پزشکی وجود دارد خواهد بود. دوباره

ساخت انسانها با اعضاء تازه رشد یافته، جهان را به طرق بنیادین، به

گونهای که به سختی میتوان تصور آن را کرد، تغییر خواهد داد. اما این

آینده از آن چه شما فکر میکنید سریعتر می آید. بعضی چنین

می اندیشند که پایان بازی باز آفرینش، حیات جاوید خواهد بود. گسترش

حیات همچون کالایی خواهد بود که میتوان آن را در جهانی که بازساخت

اعضاء، بافت ها و در نهایت انسانها به عنوان بزرگترین صنعت آینده

خواهند بود، وارد بازار کرد. چنان گونه ای بنیان برافکن از گسترش حیات

به دلیل نو آوری های پرشتاب در پزشکی ممکن است تجلی یابد که دیگر

ما با انسان رو به رو نباشیم بلکه موجودی پسا انسان نمایان شود. گسترش

حیات پسا انسانی به انسان هایی اشاره میکند که توانمندی های روانی،

فیزیکی و ادراکی آنها به گونهای فزونی یافته است که از آن چه انسانها

به طور میانگین داده اند، بسیار فراتر است.

منبع:کتاب پزشکی آینده

 

 

هدف پزشکی بازآفرینشی چیست؟!

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید