ضرورت رهبری اخلاقی

ضرورت رهبری اخلاقی

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

با سلام خدمت کاربران هشت آ هشت امروز با بررسی ضرورت رهبری اخلاقی با شما خواهیم بود.

نفوذ ، جوهره رهبري است ، رهبران مي توانند از نفوذشان به طور مثبت براي ترويج رفتارهاي رهبري اخلاقي و يا به طور منفي براي تشويق رفتارهاي غيراخلاقي استفاده كنند .

رهبري اخلاقي اخيرا طلايه دار مطالعات رهبري شده است كه اين ناشي از تعداد زياد رسوايي هاي اخلاقي است كه در سازمان ها اتفاق مي افتد .

سازمان ها بايد به رهبري اخلاقي بسيار اهميت بدهند مشخص شده است كه رهبري اخلاقي نتايج مثبتي براي سازمان خود دارد.تريوينو و همكاران در تحقيقات خود بيان داشته اند كه رهبري اخلاقي نتايج مثبتي براي سازمان خود دارد آنها در تحقيقات خود بيان داشته اند كه رهبري اخلاقي با افزايش تعهد ، كاهش رفتار غيراخلاقي در سازمان و افزايش ارزش مداري ارتباط دارد.

رهبري اخلاقي همچنين اگر رهبران دوست دارند كه زيردستانشان را در كار برانگيزند ، مهم مي باشد. اگر درستي اخلاقي رهبر مشكوك و سوال برانگيز باشد همه تلاش هاي رهبر براي نفوذ زيردستان براي رسيدن به اهداف سازماني شكست مي خورد (مك مانس[1]، 2011 : 38 ) .

در نتيجه ارزش هاي اخلاقي ويژگي لازم براي رهبران مي باشند چون دانشمنداني كه در زمينه ي رهبري مطالعه دارند بيان داشته اند كه اخلاق و رهبري موثر با هم ارتباط تنگاتنگي دارند( ييلماز ، 2010 : 3949).

مطالعات نشان مي دهد هنگامي كه رهبران از استانداردهاي اخلاقي خود تجاوز مي كنند ، هم خود كاملا صدمه مي بينند و هم از قدرت نفوذشان كاسته مي شود .

اين صدمات جبران ناپذير در قالب آزارهاي مستقيم جسمي و روحي به ديگران در درون و بيرون سازمان تجلي پيدا مي كند. همچنين رفتارهاي ضد اخلاقي اين نوع رهبران ، فضايي ايجاد مي كند كه زمينه هاي توسعه درك عمومي درخصوص اهميت نياز به اخلاق و رفتار اخلاقي را از بين مي برد . توجه به اخلاق كاري به عنوان عاملي مهم، ديگر نامانوس نيست.

به همان نسبت كه ماهي به آب نياز دارد و انسان به هوا، رهبران هم نيازمند اخلاق مي باشند ( ازگلی ، 1383 : 6) . شواهدي مبني بر بحران در زمينه رهبري اخلاقي و تصميم گيري اخلاقي در تقريبا همه بخش هاي زندگي حرفه اي هم سازماني و هم اجتماعي وجود دارد مانند فسادهاي اخلاقي شركت هاي بزرگ ، بد به كاربردن منابع شركت ، عملكرد بد مالي و فعاليت ها ي بازاريابي غيرقانوني و سلطه جو (وينستون[2] ، 2007 ،به نقل از راهداری شمالی، 1389 : 1).

رسوايي هاي اخلاقي اخير در تجارت اهميت سوالاتي درباره  نقش رهبري اخلاقي را افزايش داده است(براون[3]، 2005، به نقل از راهداری شمالی، 1389 : 2).

امروزه در هر جایی با نشانه هایی از سقوط ارزش های اخلاقی می توان روبرو شد. در صنعت و تجارت نیز افرادی زرنگ و حریص وجود دارند که با ارائه اطلاعات داخلی به دیگران به طور نامشروع به ثروت های هنگفتی دست یافته اند ( بلانچارد و وینسنت پل ، 1385 : 18 ) .

بنابراین  با توجه به اهمیت مبحث رهبری اخلاقی در سازمان ها بخصوص سازمان ها و موسساتی چون بانک ها که بدلیل نزدیکی با مسائل مالی و پولی بیش از دیگر سازمان ها نیاز به رعایت و بسط و گسترش مفاهیمی چون اخلاقیات و تعهد دارند در این فصل به بیان تعاریفی چون رهبری و رهبری اخلاقی و ابعاد مختلف آن پرداخته شده است .

[1] – Mcmanus

[2] – Winston

[3] – Brown

ضرورت رهبری اخلاقی

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید