صدقه مرگ را به تاخير مى اندازد

صدقه مرگ را به تاخير مى اندازد

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

صدقه مرگ را به تاخير مى اندازد

از آقاى سيد محمد رضوى شنيدم كه فرمودند زمانى كه مرض سختى عارض ‍ دائى

بزرگوارشان مرحوم آقاى ميرزا ابراهيم محلاتى شد، به طورى كه اطبا از معالجه ايشان

اظهار ياءس كردند، امر فرمودند كه مرضشان را به عالم ربانى مرحوم حاج شيخ محمد

جواد بيدآبادى كه مورد علاقه و ارادت جناب ميرزا بودند، خبر دهيم ، ما هم به اصفهان

تلگراف كرديم و مرحوم بيدآبادى را از مرض سخت ميرزا با خبركرديم ، فورا جواب دادند

مبلغ دويست تومان صدقه دهيد تا خداوند شفا عنايت فرمايد.

هرچند آن مبلغ در آن زمان زياد بود، لكن هرطور بود فراهم آورده بين فقرا تقسيم كرديم و

بلافاصله ميرزا شفا يافت .

مرتبه ديگر ميرزاى محلاتى به سختى مريض شدند و اطبا اظهار ياءس كردند، من ابتدا

مرحوم بيدآبادى را تلگرافا با خبر كردم و با اينكه جواب تلگراف را قبول و درخواست كرده

بودم ، از ايشان جوابى نرسيد تا بالاخره در همان مرض ، ميرزا مرحوم شدند آنگاه دانستم

كه سبب جواب ندادن اجل حتمى علاج ندارد مرحوم بيدآبادى اين بود كه اجل حتمى ميرزا

رسيده و به صدقه جلوگيرى نمى شود.

نتیجه1: به واسطه صدقه ممكن است در شفاى مريض تعجيل شود بلكه مرگ را به تاخير

اندازد و در باره تاثير صدقه در شفاى مريض وتاخير مرگ و طول عمر و دفع هفتاد قسم بلا،

رواياتى از اهل بيت رسيده است.

نتیجه 2: هرگاه اجل حتمى باشد و بقاى شخص مخالف حكمت ، حتمى خدا باشد دعا و

صدقه از اين جهت بى اثر مى شود هرچند از ساير آثار خيريه دنيوى و اخروى آن بهره مند

خواهد بود.

منبع:داستان های شگفت، شهید آیت الله دستغیب

 

 

صدقه مرگ را به تاخير مى اندازد

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید