خود را باز آفرینش کنید

خود را باز آفرینش کنید

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

خود را باز آفرینش کنید

در گردهمایی جهانی سلولهای بنیادی در سن دیگو، من با تعدادی از پژوهشگرانی که

آیندة پزشکی را توسعه میدهند ملاقات کردم. مراکز تحقیقاتی و کلینیکهایی که کاربرد

سلولهای بنیادی را در ایالات متحده، آسیا و اروپا رهبری میکنند، نشان دادند که چگونه با

شتاب این فناوری رو به پیشرفت است. برجستگان دانشگاه هاروارد، کلینیک مایو،

دانشگاه سن دیگو و دیگر قطبهای علمی، مرزشکنی ها در کاربرد درمانهای وابسته و

سلولهای بنیادی را از سال 2004 گزارش کردند. کبد، چشم، قلب و بسیاری دیگر از

امراض، با سلولهای بنیادی تحت بازآفرینش قرار گرفته اند. به زبان ساده، این سلولها

میتوانند به بافتها و اعضاء سالم رشد یافته و بازآفرینش کنند و همچنین برای ساخت

سیستمهای ایمنی سالم به کار روند. در حقیقت، اکثر افراد نمیدانند که تغییرات اجتماعی

عمدهای در حال آمدن است که نه تنها ما میتوانیم اعضاء و سلولهای خود را تثبیت نماییم

بلکه از چنگ بسیاری از بیماریها نیز آنها را رها دهیم. اکثر مردم، به جا به جایی جامع در

جامعه در زمانی که ما فزونی دهنده ها را خواهیم داشت و به صورت انسانهای بسیار

پیشرفته از دیدگاه تکاملی بر روی سیاره زیست خواهیم کرد، پی نبرده اند.

منبع:کتاب پزشکی آینده

 

خود را باز آفرینش کنید

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید