آرین حساب شیراز

آرین حساب شیراز

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

در این مقاله قصد داریم موضوع موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز را مورد بررسی قرار دهیم واطلاعات مفیدی را در رابطه با این موسسه وفعالیت هایش در اختیار شما قراردهیم،پس تا پایان با ما همراه باشید.

آرین حساب شیراز
آرین حساب شیراز

درگذشته بیشتر شرکت ها برای ساماندهی امورمالی خود، به حسابداران موسسه حسابرسی خود نیازمند بودند و این حسابداران در تطبیق حساب ها، تهیه وتنظیم دفاتر قانونی وهمچنین ارائه صورت های مالی به آن ها کمک می کردند.

معمولا مشاهده میشد که اکثر شرکت های کوچک تیم حسابداری وحسابرسی که امور مالی آن ها را انجام دهد در خود شرکت نداشتند وبرای کنترل هزینه های خود ،بررسی امور حسابداری ومالی را موسسات حسابرسی واگذار می کردند.

اما با گذر زمان می بینیم که حسابداران مستقل بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و شرایط کاری موسسات حسابرسی دچار تغییراتی شده است.

[stextbox id=’info’ direction=’rtl’]

در ادامه به سوالات درج شده در این بخش پاسخ خواهیم داد.

 • موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز چگونه موسسه ای است؟
 • موسسات حسابرسی از چه روش هایی برای حسابرسی معمولا استفاده می کنند؟
 • بین حسابداری وحسابرسی چه رابطه ای برقرار است؟
 • چه کارهایی جز وظایف وحیطه کاری حسابرسان محسوب نمی شود؟
 • هدف از حسابرسی صورت های مالی شرکت ها چیست؟
 • منظور از صورت مالی چیست؟
 • حسابرسی دارای چه استانداردهایی می باشد؟

[/stextbox]

 

موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز چگونه موسسه ای است؟

این موسسه یکی از بهترین موسسات حسابرسی می باشد که از سوی سازمان حسابرسی ایران وسازمان صنعت ومعدن مجوز فعالیت خود را دریافت نموده است.موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز با رعایت تمامی اصول وقوانین مالی واستاندارد های تعیین شده در این زمینه خدمات مختلفی را به هموطنان عرضه می کنند

.آرین حساب شیراز همانند دیگر موسسات حسابرسی برای بررسی وتحلیل گزارش های مالی با بسیاری از شرکت ها وارگان های دولتی وخصوصی همکاری می نماید وبه آن ها در راستای مدیریت بهتر وبهینه امور مالی خود مشاوره وراهکارهای تضمینی می دهد.

موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز چگونه موسسه ای است؟

موسسات حسابرسی از چه روش هایی برای حسابرسی معمولا استفاده می کنند؟

 • برقراری ارتباط با مدیر وسایر کارکنان برای درک بهتر شرایط سازمان وعملیات آن، همچنین گزارشات مالی آن ها وخطا وتقلب های احتمالی
 • ارزیابی وبررسی سیستم حسابداری کنترل داخلی
 • تعیین مقدار موجودی فیزیکی
 • ارائه دادن کلیه ی حسابهای دریافتی به شخص ثالث برای دریافت تایید آن
 • آزمودن اسناد حمایت کننده مانده حساب های شرکت ها
 • بکارگیری واریانس های ازقبل تعیین نشده درکلاس های معاملات

پس از انجام روش های حسابرسی ومشخص شدن شرایط مالی شرکت ها معمولا حسابرسان پیشنهادهای اصولی وبه جایی را برای بهبود اوضاع مالی به شرکت ها  ورسیدن به عملکرد بهتر می دهند.

بین حسابداری وحسابرسی چه رابطه ای برقرار است؟

برخلاف شباهتی که بین این دو رشته وجود دارد باید گفت بین حسابداری وحسابرسی تفاوت های فراوانی وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

 • معمولا هر شرکتی به یک حسابدار نیازدارد از این رو حسابداران کارمندان بخش مالی شرکت ها محسوب می شوند ودر آنجا فعالیت می کنند اما حسابرسان وظیفه دارند که کارهای صورت گرفته توسط حسابداران رابررسی وتحلیل نمایند به همین جهت توسط شرکت های دیگر برای انجام این امر استخدام می شوند وهیچگونه ارتباط مالی با شرکت ها ندارند.
 • وظیفه حسابداران انجام امور مالی وحسابداری شرکت به صورت روزانه می باشد ولی حسابرس موظف است تحلیل گزارشات مالی را به صورت سه ماهه ،شش ماهه ویا سالیانه ارائه دهد.
 • تمامی شرکت ها موظفند یک حسابدار استخدام نمایند اما اجباری در استخدام حسابرس وجود ندارد.
 • حسابداران موظفند در پایان سال مالی گزارش مالی شرکت را تنظیم نمایند تا حسابرسان بتوانند این حساب های مالی تحلیل وبررسی نمایند.
بین حسابداری وحسابرسی چه رابطه ای برقرار است؟

چه کارهایی جز وظایف وحیطه کاری حسابرسان محسوب نمی شود؟

باید توجه داشته باشید که حسابرسان مسئول انجام بسیاری از امور حسابداران نیستند وهیچگونه مسئولیتی در قبال گزارش های مالی ودرستی آن ها ندارند بلکه آن ها فقط موظفند گزارش های مالی که از سوی حسابدار به آن ها تحویل داده می شود را مورد تحلیل وبررسی قرار دهند.همچنین نباید انتظار داشت که یکی از موارد زیر را انجام دهند.

 • صادر نمودن اجازه اجراویا منحل نمودن معاملات از طرف مشتری
 • تنظیم نمودن ویا تغییر دادن اسناد مالی شرکت ها
 • بایگانی نمودن حساب های مشتریان وحفظ آن
 • نظارت برکنترل های داخلی وفعالیت ها
 • کنترل گزارشات دوره ای که تهیه می شوند.
 • ارائه مشاوره عمومی به سرمایه گذاران
 • ثبت ونگهداری کلیه ی اظهار نامه های مالیاتی
 • صادر نمودن دستور اخراج یااستخدام پرسنل شرکت
 • بررسی وتایید صحت فاکتورهایی که از سوی فروشنده ارائه می شود که شرکت پرداخت نماید.
چه کارهایی جز وظایف وحیطه کاری حسابرسان محسوب نمی شود؟
چه کارهایی جز وظایف وحیطه کاری حسابرسان محسوب نمی شود؟

هدف از حسابرسی صورت های مالی شرکت ها چیست؟

یکی از مهم ترین عوامل موفقیت هرشرکت یا ارگانی داشتن یک صورت مالی درست وبدون ابهام می باشد که با فعالیت های انجام شده در شرکت مطابقت داشته باشد.اگر اشتباه یا تقلبی در این صورت های مالی صورت بگیرد می تواند ورشکستگی ویا سقوط آن شرکت را در پی داشته باشد

از این رو حتما باید حسابرسانی وجود داشته باشند که بر کار حسابداران نظارت کنند وگزارش های مالی را مورد تحلیل وبررسی قرار دهند تا ایرادات وخطاهای آن را رفع نمایند وجلوی ضررهای احتمالی را بگیرند.به همین علت معمولا شرکت ها برای انجام بررسی گزارشات مالی به موسسات حسابرسی رجوع می کنند واز حسابرسان این موسسات کمک می گیرند.

 منظور از صورت مالی چیست؟

به کلیه ی فعالیت ها وعملکردها وپرداخت ها ی یک شرکت که در یک بازه زمانی در نظر گرفته شده و ثبت می شود صورت مالی گفته می شود.صورت های مالی که توسط حسابداران شرکت ها تهیه می شود معمولا برای بررسی به موسسات حسابرسی ارجاع داده میشود

.تهیه این صورت های مالی دارای اصول وقوانین خاصی می باشد که حتما باید رعایت شود از این رو فرد تنظیم کننده این صورت های مالی باید به اصول حسابداری کاملا آگاه ومتخصص باشد.ارائه این صورت های مالی به موسسات حسابرسی وتحلیل وبررسی آن ها موجب می شود که اشتباهات وخطاهای صورت های مالی مشخص شود وشرکت به اطلاعات کاملی درباره فعالیت های یکساله خود دست یابد وبرنامه های سال بعد را بر اساس آن تنظیم نماید.

 منظور از صورت مالی چیست؟
منظور از صورت مالی چیست؟

حسابرسی دارای چه استانداردهایی می باشد؟

کیفیت ودقت کار حسابداران بر اساس استانداردهای حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرد وسنجیده می شود.این استانداردها از سوی انجمن حسابرسی امریکا تعیین شده اند وشامل دسته بندی زیر می باشند.

 • استانداردهای عمومی
 • استاندارد های عملیات یا رسیدگی
 • استانداردهای گزارشی

 

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید