مجبور كردن مرور گر برای تغییر مسیر از HTTPبه https

با سلام خدمت کاربران هشت آ هشت امروز با بررسی مجبور كردن مرور گر برای تغییر مسیر از HTTPبه https با شما هستیم.

كد htaccessجلوگیری از حملات dos

برای جلوگیری از بازدید fakeو ربات ها بر روی وبسایتتان کد زیر را به انتهای htaccessهاست خود بیافزایید. SetEnvIfNoCase User-Agent .* allowed_agent Order Deny,Allow Deny […]

تعیین ایندكس و صفحه ی پیشفرض در یک پوشه در آپاچی

با سلام خدمت کابران هشت آر هشت امروز با بررسی تعیین ایندكس و صفحه ی پیشفرض در یک پوشه در آپاچی با شما خواهیم بود. همانطور […]