تعریف مدیریت منابع انسانی چیست و نقش آن در سازمان چگونه است؟

امروز بررسی میکنیم که تعریف مدیریت منابع انسانی چیست و نقش آن در سازمان چگونه است؟ مدیریت منابع انسانی مهم‌ترین جز یک کار موفق است […]

ارتقاء کارکنان به پست‌های مدیریتی

امروز موضوع ارتقاء کارکنان به پست‌های مدیریتی را بررسی خواهیم کرد. یکی از روش های صحیح و عقلانی استخدام مدیران از کارکنان فعلی مجموعه است. […]

قبل از ارتقاء کارکنان به پست‌های مدیریتی، به آنها آموزش دهید

امروز بررسی میکنیم که چرا قبل از ارتقاء کارکنان به پست‌های مدیریتی، به آنها آموزش دهید ؟ مدیر کامل را کجا پیدا می‌کنید؟ استخدام یک […]

ایجاد و دوباره ساختن اعتماد

می‌خواهم با شما درباره ایجاد و دوباره ساختن اعتماد صحبت کنم، زیرا به باور من اعتماد شالوده هرکاری است که انجام می‌دهیم، و اگر بیاموزیم که بیشتر به […]

آدرس دانشکده مدیریت تهران جنوب

آیا دنبال آدرس دانشکده مدیریت تهران جنوب می گردید؟   این دانشگاه  سومین واحد دانشگاهی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است. این واحد  با بیش […]