داستان اخلاقی (برگه امتحان)

داستان اخلاقی (برگه امتحان)

داستان اخلاقی (برگه امتحان) یک استاد دانشگاه می‌گفت: یک بار داشتم برگه‌های امتحان را تصحیح می‌کردم. به رگه‌ای رسیدم که نام و نام خانوادگی نداشت.

ادامه مطلب »

تولید محتوای هدفمند در صورت عدم ایجاد ورودی

تماس بگیرید:

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید