توضیحاتی در مورد استروئیدهاي آنابولیزان

توضیحاتی در مورد استروئیدهاي آنابولیزان

توضیحاتی در مورد استروئیدهاي آنابولیزان استروئیدهاي آنابولیزان،مشتقات هورمونهاي مردانه یا تستوسترون میباشد که در مقایسه با خود تستوسترون(هورمون مردساز)داراي اثرات…

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید