چگونگي ايجاد سيستم زهكشي

چگونگي ايجاد سيستم زهكشي

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

چگونگي ايجاد سيستم زهكشي

هنگامي كه خاك بومي قابليت زهكشي مناسب نداشته باشد از سيستم زهكشي

استفاده مي شود .براي اين كار در ابتدا عمليات خاك برداري در منطقه موردنظر صورت

مي گيرد كه عمق آن حدود 70-8 سانتي متر است. زمين بايد پس از خاك برداري از نظر

توپوگرافي (پستي و بلندي ه ا) مسطح و يكنواخت باشد. در اين مرحله عمليات حفر كانال

هاي اصلي و فرعي صورت م يگيرد. جنس اين كانال ها از بتون يا لوله هاي پلي اتيلن

منفذدار است. رعايت شيب لازم براي هدايت آب به بيرون سيستم از اهميت بالايي

برخوردار است. براي سهولت خروج آب، كانال هاي اصلي و فرعي به يك سيستم خروجي

نهايي منتهي مي شوند. بدين ترتيب در موقع آبياري يا بارندگي، پس از خيس شدن

ريشه ها و تأمين آب چمن، مازاد آن به بيرون از محوطه زمين منتقل مي شود.

مرحله بعدي، استفاده از قلوه سنگ ها و ايجاد طبقه بلوكاژ است كه معمولاً در 2 يا 3

رديف 25 سانتي متر مي رسد. بايستي در تثبيت اين طبقه نهايت دقت – صورت مي گيرد

و عمق آن به 35 صورت گيرد تا از مشكلات بعدي جلوگيري شود. براي اين كار انجام غلتك

زني ضروريست.در مرحله بعد طبقه اي از شن هاي ريز و درشت بر روي بلوكاژ قرار يگيرند

كه نقش فيلتر بين طبقات بلوكاژ و خاك بستر را دارند و از مسدود شدن فضا هاي خالي در

بين طبقات بلوكاژ جلوگيري 10 سانتي متر است. – كرده و نفوذ آب را به بخش هاي زيرين

تسهيل مي كنند. عمق اين طبقه 15 مرحله بعد (كه مهم ترين مرحله به شمار مي رود)،

انتخاب نوع خاك زير بستر چمن و ايجاد اين طبقه است. از آنجا كه بستر اصلي خاك چمن

در اين مرحله تعيين مي شود، هرچقدر در انتخاب خاك ظرافت به خرج داده شود احتمال

موفقيت بالاتر مي رود. معمولاً در انتخاب خاك بستر از خاك رس 0 ميلي متر ) / 0 تا 002 /

0 ميلي متر) با تركيب خاك ماسه ريز (قطر ذرات 02 / (قطر ذرات كمتر از 002 استفاده

مي شود. اين نوع خاك ها با توجه به بافتشان مستحكم ب وده و به سادگي از هم

پاشيده نمي شوند. در انتخاب نوع خاك و ماسه بايد دقت شود كه مواد آهكي، نمكي،

بذور علف هاي هرز، عوامل بيماري زا و… در آن وجود نداشته باشد. از طريق آزمايش خاك

مي توان به ميزان املاح محلول در خاك و…) پي برد. انجام عمليات غني سازي خاك (با

استفاده از كود هاي حيواني، خاك برگ Mg,Cl,Ca,Na) و…) نيز ضروريست. عمق طبقه

خاك زير بستر معمولاً 25020 سانتي متر است. در مرحله بعد، آماده سازي بستر زمين

شامل ماله كشي روي خاك، تسطيح خاك، ايجاد حالت تراز در بستر و همچنين، شيب

بندي و درنهايت، غلتك زني براي كوبيدن خاك صورت مي گيرد . نيمرخ سيستم زهكشي

در شكل زير نشان داده شده است.

 

چگونگي ايجاد سيستم زهكشي

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید