واکنش بدن در برابر ترس چگونه است؟!

واکنش بدن در برابر ترس چگونه است؟!

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

واکنش بدن در برابر ترس چگونه است؟!

هنگامی که میترسیم، تمام توجه ما بصورت خودکار، روی پیدا کردن راه فرار، متمرکز می

شود. همه ی نیروهای فکری و جسمی ما دست به دست هم می دهد تا ما را از

موقعیت دشوار بوجود آمده رهایی بخشد. اولین واکنش بدن در برابر ترس، بالا رفتن ضربان

قلب است. همزمان، فشار خون افزایش مییابد و عضلات منقبض میگردد، تنفس، تندتر

شده و تعرق در کف دستها روی میدهد. مردمک چشم گشاد شده، هورمون آدرنالین در

بدن ترشح میگردد. با بالا رفتن ضربان قلب، خون بیشتری به بدن پمپاژ میشود. تنفسِ

تندتر، اکسیژن بیشتری را به بدن میرساند. عضلات منقبض، بدن را برای عکس العمل

سریع آماده میکند. گشاد شدن مردمک چشم، حوزهی دید را وسیعتر میکند و ترشح

هورمون آدرنالین، بدن را برای واکنش سریع مهیا میسازد. همهی این واکنشها برای

اینست که بدن، برای فرار از خطر یا مقابله با آن آماده شود.صدها هزار سال پیش، اجداد

ما برای دور شدن از خطرات طبیعی، نیازمند این مکانیزم بودند. نیاکان ما زمانیکه در غارها

زندگی میکردند، تمام همّ و غمشان بقا بود و اینکه زنده بمانند. شکل زندگی آنها آمیخته

با خطر بود. آنها بایستی در برابر خطرات طبیعی و حیوانات وحشی از خود مراقبت

میکردند.

منبع: کتاب ترسهایت را بترسان

 

واکنش بدن در برابر ترس چگونه است؟!

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید