واسطه G

واسطه G

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

با سلام خدمت کاربران عزیز سایت هشت آ هشت امروز با بررسی واسطه G با شما خواهیم بود.

این واسطه SGSNرا به HLRمتصل می نماید. که شامل اطلاعاتی در ارتباط با کلیه مشترکین شبکه می باشد.

 

با استفاده از بروزرسانی نرم افزاری می توان از آن به عنوان یک پایگاه داده مرکزی برای
دیتای مشترک
GPRSنیز استفاده نمود.
چند نمونه از کاربرد Grنشان داده شده است
-پذیرش خدمات GPRSبرمبنای( )IMSIهرکاربر
-خدمات
GPRSکه کاربر مجاز به استفاده ابز آن ها می باشد(نام های نقاط دسترسی یا APNs
-اجازه ومحدودسازی فراگردی بین المللی GPRS
همان گونه که در مباحث GSMنیز بدان اشاره شده است. HLRیک نقطه کنترل خدمات SCPاز SS7 می باشد.

بنابراین، واسطه Grمبتنی بر ترانک های SS7 E-1روی لایه 3و MAPدر لایه کاربردی می باشد.
پروتکل
MAPنیز برای تبادل اطلاعات ویژه GPRSتوسعه یافته است. لیست زیر تعدادی از پیام هایی را که بین SGSNو HLRمبادله می شوند، ارائه می نماید.

واسطه G

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید