نيازمندي هاي اساسي براي تمام استخرهاي شنا

نيازمندي هاي اساسي براي تمام استخرهاي شنا

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط ممکن است

این یک است

نيازمندي هاي اساسي براي تمام استخرهاي شنا

توصيه هاي زير بايد براي تمام استخرهايي كه از مواد بادوام (مانند بتون)

ساخته م يشوند به كار روند:

1. استخر بايد در مقابل نشت آب (در موقعي كه نسبتاً پر از آب است) و همچنين نفوذ آب

هاي زيرزميني (در موقعي كه نسبتاً خالي است) مقاوم باشد.

2. كف و ديواره استخر بايد با ماده اي غير قابل نفوذ، جذاب و تميز تكميل شود و آب در

سطح استانداردي از پاكي و شفافيت نگهداري شود. 1 متر)، ليز نبوده و به سادگي قابل تميز

3. راهرو بايد به اندازه كافي عريض باشد (حداقل 5 كردن باشد.

4. لبه هاي ديواره استخر جهت افزايش ايمني كودكان، نوجوانان و افراد غير شناگر نبايد بيش از (2- 90 سانتي متر از سطح آب پايي نتر باشد.

5. تخته شيرجه (دايو) تنها در صورتي به كار مي رود كه ابعاد منطقه شيرجه و همچنين،

عمق آب با قوانين و مقررات همخواني داشته باشد.

منبع: کتاب راهنمای جامع استخر _ ساخت و نگهداری

 

نيازمندي هاي اساسي براي تمام استخرهاي شنا

مشاوره سئو و تولید محتوا

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط ممکن است

این یک است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید