مغزهای سه گانه (بخش سوم)

مغزهای سه گانه (بخش سوم)

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

مغزهای سه گانه (بخش سوم)

مغز جدید
مغز جدید، همان کورتکس مغز است، که به آن مغز منطقی هم میگویند.

وظایفی نظیر تفکر، برنامهریزی، موسیقی، سخنرانی و غیره همگی

توسط مغز جدید انجام میگیرد. اما با این حال در مقایسه با دو بخش دیگر

مغز، حجم پردازش کمتری در این قسمت صورت میگیرد و بسیاری از

پردازشها به صورت ناخودآگاه و در مغز میانی و قدیم در حال انجام هستند.

هنگام خواب این بخش از مغز نیز میخوابد و کاری انجام نمیدهد. وقتی ما به

صورت آگاهانه خود را در وضعیت یادگیری قرار میدهیم، در واقع از مغز جدید

خود برای این کار بهره میبریم. اگر بتوانیم کاری کنیم که در عین حال که

به صورت آگاهانه در حال یادگیری هستیم در ناخوداگاه ما و در دو قسمت

دیگر مغز نیز همین مکانیسم یادگیری فعال باشد میزان یادگیری به مراتب

بیشتر خواهد شد. اطلاعاتی که از حواس پنجگانه دریافت میکنیم،

وارد سنسورهایکورتکس میشوند در همان لحظه هم وارد آمیگدالا میشوند.

تمام اطلاعاتی که از طریق چشم، دریافت میکنیم وارد کورتکس بینایی میشود.

اگر یکی از دستها را در پشت سرتان قراردهید، دستتان دقیقا بر روی

کورتکس بینایی قرار میگیرد. تمام اطلاعاتی که از طریق گوش دریافت

میکنیم وارد کورتکس شنوایی میشود. اگر دستها را به صورت فنجان بر

روی هر دو گوش ق راردهید، دستها، تقریبا بر روی کورتکس شنوایی هر دو

سمت گوش قرار میگیرد. و تمام اطلاعاتی که از طریق تماس بدنی نظیر دما،

درد و هر چیز دیگری دریافت میکنیم وارد کورتکس لمسی میشود. اگر یکی

از دستها را گوش تا گوش از بالای سر حرکت دهید، ناحیهای که لمس
میشود تقریبا کورتکس لمسی میباشد. اگر اطلاعاتی که قرار است وارد

حافظه بلندمدت شود، با یکی از حواس کدگذاری شود، هنگام فراخوانی،

دقیقا از همان کانالی که آمده بود برگشت داد همیشود. یعنی حافظه بینایی

در کورتکس بینایی ذخیره میشود و در هنگام فراخوانی هم از سنسورهای

مربوط به همان بخش فراخوانی میشود.اینکه اطلاعات، در بخشهای متفاوتی

از مغز، ذخیره و نگهداری میشوند، به این معنی است که اگر از چندین حس برای

یادگیری استفادهکنیم، یادگیری،خیلی عمیق تر خواهد بود.

منبع: کتاب تکنیک های پیشرفته یادگیری برای دانش آموزان

 

مغزهای سه گانه (بخش سوم)

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید