مزیت رقابتی

مزیت رقابتی

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امروز با بررسی موضع مزیت رقابتی با شما خواهیم بود.

مزیت های رقابتی می توانند در حوزه هایی چون فناوری، نوآوری ، بازاریابی، ارائه کیفیت و نیز بهره برداری صحیح و مناسب از منابع انسانی و مالی وجود داشته باشند.

بدین ترتیب اگر سازمانی از قابلیت های متمایز خود آگاهی داشته یاشدمی توان بدون هدر دادن انرژی و توان خود در فعالیت های کم بازده ، تمرکز خود را بر توسعه و بهره برداری از آنها ، قرار دهد.

طبق نظر محققان می توان ادعا کرد که متمایزتزین قابلیت ها شامل دانش ، مهارت ، تخصص و تعهد کارکنان می باشد که اساس شایستگی ها و مدیریت استراتژیک منابع انسانی است.

هر شركتي كه در يك صنعت رقابت مي كند داراي استراتژي رقابتي خواه آشكار يا پنهان است. ممكن است كه اين استراتژي به طور آشكارا از طريق فرايند برنامه ريزي شکل و توسعه یابد و يا در طي فعالیت هاي بخش هاي متعدد اجرايي يك شركت به طور گام به گام و مرحله ای ايجاد شود.

بسیاری از پژوهش ها مدعی هستند که راهبردهای موفق برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار راهبردهایی هستند که بر مبنای عمده مهارت ها و توانمندی های بارز سازمان بنا شده باشند. از این روست که ساختار سازمانی  نمی تواند به تنهایی یک عنصر پیاده سازی راهبرد باشد.

تاثیر جهانی شدن ارتباطات شرکت ها

تاثیر جهانی شدن ارتباطات شرکت ها سطح رقابت را به طور فزاینده ای در صنعت افزایش داده و آنها را مجبور به رقابتی شدن در هر زمینه ای می کند.

انواع مختلفی از استرتتژی ها به منظور سوددهی و رقابتی شدن وجود دارند، تمام این استراتژی ها فرایند جذب و حفظ کردن مشتریان را جهت دهی کرده و آنها را درسیستم حفظ می کنند تا سود آوری به صورت مستمر ادامه داشته باشد با این حال، بحث مفاهیم برای عملکرد انتخاب یک استراتژی ترکیبی به جای یک مزیت رقابتی بی نتیجه بوده است و مزیت تمایز تنها تحت شرایط خاص  برقرار می شود.

مجموعه ای منحصر به فرد از منابع

بر طبق برخی دیدگاه شرکت ها مجموعه ای منحصر به فرد از منابع هستند که به آنها مزیت رقابتی نسبت به رقبا می‌دهد.

این منابع باید ارزشمند، کمیاب، غیرقابل تقلید و غیر قابل جانشینی باشند.

منابع اثرگذار بر عملکرد و فروش صادراتی از دید نویسنده اندازه شرکت، هزینه پژوهش و توسعه، هزینه تبلیغات و وابستگی گروهی کسب و کارها با یکدیگر در صنعت بوده اند

دسته مهمی از استراتژي ها که بین سطوح استراتژي بنگاه و استراتژي هاي عملیاتی قرار دارند و با عنوان استراتژي هاي کسب و کار شناخته می شوند. این استراتژي ها بر چگونگی به دست آوردن مزیت رقابتی و اهداف شرکت تاکید می کنند .

در عوض مدیران باید آن را یکی از عناصر پیکربندی راهبرد، یک منبع، بدانند که به دستیابی به مزیت رقابتی و در نتیجه بهبود عملکرد کمک می کند. بنابراین دیدگاه مبتنی بر منابع رویکرد متفاوتی برای مطالعه روابط راهبرد-ساختار-عملکرد فراهم می آورد. با اتخاذ این رویکرد، ساختار سازمانی هم یک منبع و هم یک توانمندی سازمانی است.

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید