قانون علت و معلول در کسب درآمد بیشتر

قانون علت و معلول در کسب درآمد بیشتر

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

با سلام خدمت کاربران عزیز سایت هشت آ هشت.امروز با بررسی قانون علت و معلول در کسب درآمد بیشتر با شما خواهیم بود.

این قانون، قانون قطعی سرنوشت بشري است،این قانون می گوید ما در دنیایی زندگی میکنیم که قانون بر آن حاکم است نه شانس.

می گوید هر اتفاقی دلیلی دارد چه دلیلش را بدانیم و چه ندانیم. هر معلولی(موفقیت و شکست، ثروت یا فقر)علت یا علت هاي به
خصوصی دارد. هر علت یا عملی،یک جور معلول یا پیامد دارد:چه آن را ببینیم و چه نبینیم ، چه خوشمان بیاید و چه نیاید قانون
علت و معلول می گوید تمام دستاورد ها، ثروت، رفاه و موفقیت ها،معلول یا نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم علت ها یا اعمال به
خصوصی هستند.معنیش این است که اگر معلول یا نتیجه اي که می خواهید را به وضوح بدانید، احتمالا می توانید به آن برسید.
میتوانید بقیه کسانی را که به همان هدف رسیده اند بررسی کنید و با انجام همان کاري که آن ها کرده اند،شما هم به همان نتیجه
برسید.(روش الگوبرداري از افراد موفق)

قانون علت و معلول در مورد پول هم مثل هر چیز دیگري صادق است.این قانون می گوید موفقیت مالی یک معلول است به این معنی که از بعضی علت هاي مشخص ناشی میشود.

وقتی این علت ها را بشناسید و آن ها را در زندگی و فعالیت هاي تان به
کارببندید،همان معلول هایی نصیبتان میشود که صد ها هزار و میلیونها شخص دیگر قبل از شما به آن رسیده اند.اگر فقط همان کارهایی را بکنید که دیگران قبل از شما کرده اند تا به این نتایج برسید،شما هم میتوانید هر قدر پول که میخواهید به دستبیاورید.

اگر هم آن کارها را نکنید به آن نتایج نمی رسید به همین سادگی!
مهم ترین بیان این قانون این است:افکار،علت هستند و شرایط معلول هستند(.به عبارت دیگر میتوان گفت که فکر،سازنده است. افکارتان نیروهاي سازنده اصلی زندگیتان هستند.

کل دنیاي تان را با طرز تفکرتان میسازید.همه افراد و موقعیت هاي زندگی امروزتان را با تفکر خودتان ساخته اید یا با تفکر خودتان به خود جذب کرده اید)باور کردن این جمله سخت است ولی باور کنید حقیقت دارد!(.وقتی هم تفکرتان را عوض کنید زندگیتان را عوض میکنید و گاهی این اتفاق فقط طی چند ثانیه میفتد.

مهمترین اصل موفقیت شخصی یا کاري این است.شما همان چیزي میشوید که بیشتر وقت ها به آن فکرمیکنید.احساس و واکنش شما به این بستگی ندارد که چه اتفاقی برایتان بیفتد بلکه به این بستگی دارد که به اتفاقی که براي تان افتاده چطور فکر کنید. دنیاي بیرون شما نیست که موقعیت ها و شرایط تان را ایجاد می کند. به خصوص موقعیت مالی امروزتان عمدتأ به طرز فکرتان
درباره پول و شرایط مالی تان بستگی دارد.
تشخیص درست،نصف درمان است. به مهم ترین بخش هاي زندگی تان نگاه کنید:خانواده تان،سلامتی تان،کارتان و وضعیت مالی تان را ببینید و به رابطه علت و معلولی بین آنچه فکر می کنید، میگویید ،حس میکنید و انجام میدهید با نتایجی که می گیرید توجه کنید.
منبع : 21 قانون مالی برای درامد بیشتر- رضا فریدون نژاد

قانون علت و معلول در کسب درآمد بیشتر

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید