فواید تیپرو پاسخ های فیزیو لوژیکی و روانی بدن به تیپر

فواید تیپرو پاسخ های فیزیو لوژیکی و روانی بدن به تیپر

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

فواید تیپرو پاسخ های فیزیو لوژیکی و روانی بدن به تیپر

اطلاعات آماری بیان میکند که انجام تیپرینگ  بعد از یک دوره تمرینات منظم همراه با

رعایت اصل بار اضافه موجب رسیدن به عملکرد مطلوب ورزشی از طریق پاسخ های فیزیو

لوژیکی بدن به تیپر می شود. توجیه منطقی که می توان برای این بهبود عملکرد بیان کرد

این است که ورزشکاران خستگی حاصل از تمرینات پشت سر گذشته را در طول دوره تیپر

برطرف می کنند. و از انجاییکه تیپر در پایان دوره تمرینات و قبل از زمان مسابقات انجام می

گیرد می توان تمرینات تکنیکی اختصاصی و ویژه ای را طراحی کرد تا بدون از بین رفتن

سازگاری ها ، خستگی ناشی از تمرینات را از بین برده و همچنین بهبود ویژهای در

عوامل فیزیو لوژیکی ، روانی و اجرا به وجود آورد.

انواع تیپر:
1- خطی
2- پلکانی
3- سهمی با شیب کم
4- سهمی با شیب زیاد

منبع: کتاب فیزیولوژی تیپرینگ در ورزش

 

فواید تیپرو پاسخ های فیزیو لوژیکی و روانی بدن به تیپر

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید