روش هاي پوشيده نويسي

روش هاي پوشيده نويسي

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط ممکن است

این یک است

روش هاي پوشيده نويسي

همانطور كه گفته شد پوشيده نویسی در عکس، صدا، فيلم و متن امکانپذیر است. در زیر

به طور مختصر توضيحاتی درباره پوشيده نویسی در هر یك از رسانه هاي گفته شده

خواهيم پرداخت. پوشيده نويسي در متن: پوشيده نویسی در متن به سادگی صورت

نمی گيرد چرا كه تغيير در متن به آسانی توسط انسان درك میشود و مهم تر اینکه بعد از

پوشيده نویسی متن خوانا و درست باشد. روش هاي زیر براي پوشيده نویسی در متن

استفاده میشوند.

الف – open space methods : در این روش از درج و تغيير كاراكترهاي فاصله یا newline در

متن استفاده می شود. مثلا یك فاصله بعد از انتهاي عبارت میتواند معرف و دو فاصله بعد

از انتهاي عبارت، معرف 3 باشد.

در مقالات مختلف بحث ها و روش هاي گوناگونی مطرح شده است.

ب – syntactic methods : در این روش از تغيير punctuations و همين طور از تغيير متن

تا آنجا كه معنا عوض نشود، استفاده میشود. به عنوان مثال:

Bread, butter, and milk

Bread, butter and milk

و نيز مثالی براي تغيير متن بدون عوض شدن معنا:

Before the night is over, I will have finished

I will have finished, before the night is over

ج – semantic methods : كه در آن از كلمات مترادف استفاده می شود.

 

منبع: کتاب کاربردهایی از پوشیده نویسی

 

روش هاي پوشيده نويسي

مشاوره سئو و تولید محتوا

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط ممکن است

این یک است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید