روش هاي پوشيده نويسي

روش هاي پوشيده نويسي

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

روش هاي پوشيده نويسي

همانطور كه گفته شد پوشيده نویسی در عکس، صدا، فيلم و متن امکانپذیر است. در زیر

به طور مختصر توضيحاتی درباره پوشيده نویسی در هر یك از رسانه هاي گفته شده

خواهيم پرداخت. پوشيده نويسي در متن: پوشيده نویسی در متن به سادگی صورت

نمی گيرد چرا كه تغيير در متن به آسانی توسط انسان درك میشود و مهم تر اینکه بعد از

پوشيده نویسی متن خوانا و درست باشد. روش هاي زیر براي پوشيده نویسی در متن

استفاده میشوند.

الف – open space methods : در این روش از درج و تغيير كاراكترهاي فاصله یا newline در

متن استفاده می شود. مثلا یك فاصله بعد از انتهاي عبارت میتواند معرف و دو فاصله بعد

از انتهاي عبارت، معرف 3 باشد.

در مقالات مختلف بحث ها و روش هاي گوناگونی مطرح شده است.

ب – syntactic methods : در این روش از تغيير punctuations و همين طور از تغيير متن

تا آنجا كه معنا عوض نشود، استفاده میشود. به عنوان مثال:

Bread, butter, and milk

Bread, butter and milk

و نيز مثالی براي تغيير متن بدون عوض شدن معنا:

Before the night is over, I will have finished

I will have finished, before the night is over

ج – semantic methods : كه در آن از كلمات مترادف استفاده می شود.

 

منبع: کتاب کاربردهایی از پوشیده نویسی

 

روش هاي پوشيده نويسي

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید