درك نظريه هاي هنجاري طراحي محيطي

درك نظريه هاي هنجاري طراحي محيطي

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

با سلام خدمت کاربران سایت هشت آ هشت امروزبا بررسی درك نظريه هاي هنجاري طراحي محيطي با شما هستم.

بسياري از اعمال را علم به اينكه چگونه بايد انجام شوند تعيين مي كند. هر عمل وابسته به يك نگرش است.

جامعه شناسان در مورد اينكه تحقيق بايد چگونه انجام شود و تحقيق خوب چيست، نظرها و مواضعي دارند. هرچند كه ممكن است اصول كلي اين نظرها مورد توافق عمومي باشد، باز هم تفاوتهايي در آنها وجود دارد.

طبق تعريف، نظريه هاي هنجاري طراحان جهت گيري ارزشي دارد. طراحان به دو گونه ديدگاههاي هنجاري خود را بيان مي كنند.

اين دوگونه عبارتند از بيان شفاهي ديدگاههاي عقيدتي، و توضيح پروژه هاي طراحي شده. گاهي بين اين دو شيوه بيان، فصل مشترك زيادي وجود دارد.

بسياري از طراحان محيط تمايل ندارند مواضع عقيدتي خود را بطور شفاهي بيان كنند، و معتقدند كه خود طرح ها صحبت مي كنند.

هر موضع هنجاري يك معمار، معمار منظر، يا طراح شهري خودآگاه يا ناخودآگاه سلسله مراتبي از ديدگاههاي نظري است كه در نتيجه طراحي جلوه گر مي شود.

بعضي از اظهار نظرهاي هنجاري به جاي الگوهاي طراحي، اهداف طراحي را مدنظر دارند. چنين اظهار نظرهايي علمي نيستند بلكه نظرهايي هنجاري هستند كه اساس آنها مجموعه اي از ارزشها و تصوري از جهان مطلوب است.

بررسي مواضع هنجاري طراحان محيط

– ارزشهاي هنجاري طراحان محيط

– معيارهاي موضع گيري هنجاري

– تبيين ماهيت سياسي ديدگاههاي هنجاري

 نتيجه گيري

نظريه هنجاري مي تواند بسياري از مسائل طراحي را تبيين سازد، ولي نتايج طراحي را تعيين نمي كند. اينگونه نتايج به اعتقاد طراحان و ميزان پذيرش آن توسط كل جامعه وابسته است.

ديدگاههاي ارزشي طراحان را مي توان شناخت و طرق مواجهه با آن را تدوين كرد. در مورد نحوه عملكرد طراحان نظرهاي ارزشي مختلفي ابراز شده است. به هر حال در مورد اين بحث ها و رابطه آنها با طراحي معماري نظرهاي متفاوتي وجود دارد.

در ميان گروههاي هنجاري پرداختن به معماري به شيوه تنديس گرائي كه لكوربوزيه و ديگران داشتند از نوع نگرش فراوده نگرانه به معماري بوده است. (لنگ،۱۳۸۸).

درك نظريه هاي هنجاري طراحي محيطي

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید