داستان اخلاقی (دل نبستن به خوشنودیِ مردم)

داستان اخلاقی (دل نبستن به خوشنودیِ مردم)

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

داستان اخلاقی (دل نبستن به خوشنودیِ مردم)

روايت شده كه لقمان حكيم ، در سفارش به فرزندش گفت: «به خشنودى و مدح و ذمّ

مردم، دل خوش مدار؛ زيرا اين، دستْ يافتنى نيست؛ هر چند انسان در تحصيل آن ، نهايت

تلاش خود را به انجام رساند» .

فرزندش به او گفت: معناى اين سخن چيست؟ دوست دارم براى آن ، مَثَلى يا كارى و يا

سخنى را ببينم.

لقمان به او گفت: «من و تو بيرون برويم» .

بيرون رفتند و لقمان عليه السلام حيوانى را كه با آنها بود، سوار شد و پسرش را پياده رها

كرد تا پشت سر او بيايد . بر گروهى گذر كردند، كه آنها گفتند: عجب پير سنگ دل و بى

رحمى است ؛ خودش كه قوى تر است ، سوار حيوان شده و بچه را پياده رها كرده! اين ،

كار بدى است .

لقمان به فرزندش گفت: «آيا سخن آنان را شنيدى كه سوار شدن من و پياده رفتن تو را بد

شمردند؟» .

گفت: آرى.

لقمان عليه السلام گفت: «حال ، تو سوار شو تا من پياده بيايم» .

فرزند ، سوار شد و لقمان ، پياده راه افتاد تا اين كه بر گروه ديگرى گذر كردند، و آنها

گفتند: عجب پدر و فرزند بدى هستند! پدر به اين دليلْ بد است كه بچه را خوب ادب نكرده

و او سوار شده و پدر را پشت سر خود ، پياده رها كرده، در حالى كه پدر ، سزاوار احترام و

سوار شدن است. فرزند نيز بد است ؛ زيرا او با اين حال، عاقّ پدر شده است. بنا بر اين،

هر دو ، كار بدى كرده اند.

آن گاه ، لقمان به فرزندش گفت: «شنيدى؟» .

گفت: آرى .

لقمان گفت: «حال ، هر دو با هم ، سوار حيوان مى شويم» .

سوار شدند و وقتى بر گروهى ديگر گذر كردند، آنها گفتند: عجب! در دل اين دو سوار،

رحمى نيست و از خدا بى خبرند؛ هر دو ، سوار اين حيوان شده اند و خارج از توان، از آن ،

بار مى كشند. بهتر بود يكى سوار شود و ديگرى پياده برود .

لقمان گفت: «شنيدى؟» .

گفت: آرى.

آن گاه گفت: «حال ، بيا حيوان را بدون سواره، از پشت سر برانيم» .

چنين كردند و وقتى بر گروهى گذر كردند، آنها گفتند: اين كارِ اين دو شخص ، عجيب است

كه حيوان را بدون سواره رها كرده اند و خودشان پياده مى روند. در هر حال، آنها را مذمّت

كردند.

لقمان به فرزندش گفت: «مى بينى كه تحصيل رضايت مردم ، محال است . پس به آن

اعتنا نكن و به جلب رضايت خداوند جلّ جلاله  مشغول باش ، كه كسب و كار و سعادت و

خوش بختىِ دنيا و روز حساب و سؤال ، در آن است» .

منبع:فتح الابواب : ص 307 ، بحار الأنوار : ج 13 ص 433 ح 27

 

 

داستان اخلاقی (دل نبستن به خوشنودیِ مردم)

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید