تربیت بدنی از نگاه جامعه اسلامی

تربیت بدنی از نگاه جامعه اسلامی

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط ممکن است

این یک است

تربیت بدنی از نگاه جامعه اسلامی

در جامعه اسلامی ورزش وسیله بسیار موثر وشیوه اي پسندیده براي رسیدن اهداف زیر
است :

1 – هدفهاي بهداشتی و تندرستی
– تامین سلامت وبهداشت بدن و تجهیز آن در برابر عوارض و بیماریها

– تامین و تسهیل شرایط رشد وتقویت بدن در حد امکان و توان و رعایت جنبه اعتدال
در آن

– ایجاد ورزیدگی و خماهنگی در بین اعضاء و اندامها به منظور بر خوردار شدن از
قدرت ، سرعت ،چابکی و مهارت

– ایجاد مقاومت و افزایش میزان تحمل و عادت دادن آدمی به صبر و استقامت در برابر
شداید وسختیها

– دستیابی به قدرت ظبط ارادي اعضاي بدن و به کار انداختن ارادي آنها

– بازسازي و نوتوانی بدن به منظور رفع نقایص جسمی و نارسائیهاي فیزیکی و افزایش
میزان کارایی آن

2 – هدفهاي پرورشی و خلاق

– پرورش روان و ایجاد زمینه راي استقلال شخصیت ، سعه صدر ، همت بلند ، ایثار
وفداکاري

– دستیابی به مراتب قوت قلب ، جرات ، شهامت ، استقامت و پایداري و تقویت روحیه

– رشد و پرورش ، رغبتهاي مثبت و جهت دهی آنها بسوي خیر و کمال

– توجه به کرامت و والایی خود و خویشاونداري در برابر نا بسامانیها و مفسد

– شناخت مسولیتهاي انسانی و اسلامی و سعی در انجام دادن هر چه بهتر تکالیف و
وظایف خود

– افزایش توان و قدرت تصمیم گیریهاي سریع ، عادلانه ، اقتصادي و مشروع

– رشد وپرورش توجه و دقت ، مقایسه ، تشخیص و جهت دادن به آنها

– خود داري از پذیرش تحمیلی افکار و عقاید مذموم و ارشاد و هدایت دیگران

 

منبع:کتاب مباحثی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

تربیت بدنی از نگاه جامعه اسلامی

مشاوره سئو و تولید محتوا

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط ممکن است

این یک است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید