تربیت بدنی از نگاه جامعه اسلامی

تربیت بدنی از نگاه جامعه اسلامی

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

تربیت بدنی از نگاه جامعه اسلامی

در جامعه اسلامی ورزش وسیله بسیار موثر وشیوه اي پسندیده براي رسیدن اهداف زیر
است :

1 – هدفهاي بهداشتی و تندرستی
– تامین سلامت وبهداشت بدن و تجهیز آن در برابر عوارض و بیماریها

– تامین و تسهیل شرایط رشد وتقویت بدن در حد امکان و توان و رعایت جنبه اعتدال
در آن

– ایجاد ورزیدگی و خماهنگی در بین اعضاء و اندامها به منظور بر خوردار شدن از
قدرت ، سرعت ،چابکی و مهارت

– ایجاد مقاومت و افزایش میزان تحمل و عادت دادن آدمی به صبر و استقامت در برابر
شداید وسختیها

– دستیابی به قدرت ظبط ارادي اعضاي بدن و به کار انداختن ارادي آنها

– بازسازي و نوتوانی بدن به منظور رفع نقایص جسمی و نارسائیهاي فیزیکی و افزایش
میزان کارایی آن

2 – هدفهاي پرورشی و خلاق

– پرورش روان و ایجاد زمینه راي استقلال شخصیت ، سعه صدر ، همت بلند ، ایثار
وفداکاري

– دستیابی به مراتب قوت قلب ، جرات ، شهامت ، استقامت و پایداري و تقویت روحیه

– رشد و پرورش ، رغبتهاي مثبت و جهت دهی آنها بسوي خیر و کمال

– توجه به کرامت و والایی خود و خویشاونداري در برابر نا بسامانیها و مفسد

– شناخت مسولیتهاي انسانی و اسلامی و سعی در انجام دادن هر چه بهتر تکالیف و
وظایف خود

– افزایش توان و قدرت تصمیم گیریهاي سریع ، عادلانه ، اقتصادي و مشروع

– رشد وپرورش توجه و دقت ، مقایسه ، تشخیص و جهت دادن به آنها

– خود داري از پذیرش تحمیلی افکار و عقاید مذموم و ارشاد و هدایت دیگران

 

منبع:کتاب مباحثی در تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

تربیت بدنی از نگاه جامعه اسلامی

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید