تاريخچه بام هاي سبز

تاريخچه بام هاي سبز

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

تاريخچه بام هاي سبز

كاربرد بشر از گياهان بعنوان يك سازه و يا جزئي از ساختار سكونتي سابقه اي بس ديرين دارد كه از جمله آنها مي توان به ابداع پديده بام هاي سبز ) green roof يا vegetated roof ( اشاره نمود :

* 1 ( “زيگورات ها” ) ziggurats ( يا زيارتگاه هاي هرمي بابليان در بين النهرين داراي قدمتي در حدود 4000-600 سال قبل از ميلاد مسيح هستند كه درختان و بوته ها را بر تراس هاي طبقات فوقاني آن مي كاشتند)

* 2( نمونه اي ديگر از دوران روميان باستان اينكه سكونتگاه هاي سران حكومتي در شهر “پُمپي” ( Pompeii ( داراي تراس هاي متعدد حاوي درختان، بوته ها و گل ها بوده اند )

* 3 ( مثالي ديگر از باغ هاي پشت بامي را در قصر “بار عام” ) audience hall ( قيصر روم در شهر “بيزانس” ) Byzantine ( ايتاليا مي توان يافت )

* 4 ( شهر “فوستات” ) Fustat ( از دوران مصريان قرون وسطي داراي تعداد زيادي از

ساختمان هاي مرتفع بوده است كه بر اساس نوشته هاي “ناصر خسرو قبادياني” ) Nasir

khusraw ( در اوايل قرن 11 ميلادي داراي بيش از 14 طبقه ) stories ( بوده اند و هر طبقه

داراي باغ هايي بودند كه آبياري آنها توسط چرخ هاي انتقال آب ) water wheels ( انجام

مي شد و چرخ هاي مذكور توسط گاوهاي نر به حركت در مي آمدند)

* 5( در فرانسه قرن 13 ميلادي نسبت به ايجاد باغ هايي بر فراز صومعه هاي محل زندگي راهبان اقدام مي شد)

* 6 ( نروژي ها از قرن ها پيش نسبت به عايق كاري دماي ساختمان هايشان به ايجاد

“بام هاي چمني” ) sod roof ( مي پرداخته اند تا جائيكه كاربرد خانه هايي با بام هاي

چمني براي محافظت ساختمان ها در برابر سرماي شديد زمستان تاكنون در نروژ و

مناطقي از ايالات متحده آمريكا رواج دارد.

منبع:کتاب باغ های پشت بامی و بام های سبز

 

تاريخچه بام هاي سبز

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید