تاريخچه بام هاي سبز

تاريخچه بام هاي سبز

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط ممکن است

این یک است

تاريخچه بام هاي سبز

كاربرد بشر از گياهان بعنوان يك سازه و يا جزئي از ساختار سكونتي سابقه اي بس ديرين دارد كه از جمله آنها مي توان به ابداع پديده بام هاي سبز ) green roof يا vegetated roof ( اشاره نمود :

* 1 ( “زيگورات ها” ) ziggurats ( يا زيارتگاه هاي هرمي بابليان در بين النهرين داراي قدمتي در حدود 4000-600 سال قبل از ميلاد مسيح هستند كه درختان و بوته ها را بر تراس هاي طبقات فوقاني آن مي كاشتند)

* 2( نمونه اي ديگر از دوران روميان باستان اينكه سكونتگاه هاي سران حكومتي در شهر “پُمپي” ( Pompeii ( داراي تراس هاي متعدد حاوي درختان، بوته ها و گل ها بوده اند )

* 3 ( مثالي ديگر از باغ هاي پشت بامي را در قصر “بار عام” ) audience hall ( قيصر روم در شهر “بيزانس” ) Byzantine ( ايتاليا مي توان يافت )

* 4 ( شهر “فوستات” ) Fustat ( از دوران مصريان قرون وسطي داراي تعداد زيادي از

ساختمان هاي مرتفع بوده است كه بر اساس نوشته هاي “ناصر خسرو قبادياني” ) Nasir

khusraw ( در اوايل قرن 11 ميلادي داراي بيش از 14 طبقه ) stories ( بوده اند و هر طبقه

داراي باغ هايي بودند كه آبياري آنها توسط چرخ هاي انتقال آب ) water wheels ( انجام

مي شد و چرخ هاي مذكور توسط گاوهاي نر به حركت در مي آمدند)

* 5( در فرانسه قرن 13 ميلادي نسبت به ايجاد باغ هايي بر فراز صومعه هاي محل زندگي راهبان اقدام مي شد)

* 6 ( نروژي ها از قرن ها پيش نسبت به عايق كاري دماي ساختمان هايشان به ايجاد

“بام هاي چمني” ) sod roof ( مي پرداخته اند تا جائيكه كاربرد خانه هايي با بام هاي

چمني براي محافظت ساختمان ها در برابر سرماي شديد زمستان تاكنون در نروژ و

مناطقي از ايالات متحده آمريكا رواج دارد.

منبع:کتاب باغ های پشت بامی و بام های سبز

 

تاريخچه بام هاي سبز

مشاوره سئو و تولید محتوا

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط ممکن است

این یک است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید