تأثير ميزان نور و سايه بر زمين چمن

تأثير ميزان نور و سايه بر زمين چمن

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

تأثير ميزان نور و سايه بر زمين چمن

چمن ها گياهاني نيازمند نور خورشيد هستند و در اثر سايه شديد خراب م يشوند.

براي چمن هاي سردسيري اگر نور رسيده به چمن كمتر از % 30 و براي چمن

گرمسيري كمتر از 50 درصد نور خورشيد باشد اثرات منفي قابل توجهي بر چمن

برجاي م يگذارد. كمبود نور كافي (از لحاظ كمي و كيفي) مهم ترين عاملي است

كه بر چمني كه بر روي آن سايه افتاده اثر منفي مي گذارد كه اين تأثير با وجود ريشه

درختان در اطراف چمن و رقابت براي دريافت آب و مواد غذايي تشديد مي شود.

تعيين جهت ساخت زمين هاي ورزشي روباز از اهميت بالايي برخوردار است.

زمان انجام فعاليت (اوايل صبح يا موقع عصر) و زمان سال (زمستان يا تابستان)

در اين امر نقش دارند. با جهت يابي دقيق زمين هاي ورزشي مي توان تأثير

عواملي چون نور مستقيم خورشيد يا وزش باد را به حداقل رساند .

مشكلات ايجاد شده در زمي نهاي ورزشي توسط باد، بدتر از تابش مستقيم

خورشيد هستند. براي مثال، دوندگان نبايد در جهتي قرار گيرند كه باد به طور

مستقيم و از مقابل به آنها مي خورد. در پرش با نيزه ورزش باد از مقابل يا كنار،

به عملكرد فرد آسيب مي زند. ديسك نيز در موقعي كه باد موافق مي وزد

بهتر حركت مي كند.

منبع: کتاب راهنمای جامع زمین های چمن ورزشی

 

 

تأثير ميزان نور و سايه بر زمين چمن

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید