اموزش لغات 504 با معنی بخش دوم

اموزش لغات 504 با معنی بخش دوم

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

unaccustomed – ناآشنا – غیر عادی

the king was unaccustomed to having people disobey him
پادشاه به داشتن مردمی که از او سرپیچی کنند عادت نداشت

bachelor – مجرد – مرد مجرد

my brother took an oath to remain a bachelor
برادرم قسم خورد که مجرد باقی بماند

qualify – صلاحیت پیدا کردن – واجد شرایط شدن

i am trying to qualify for the job which is now vacant
سعی می کنم برای شغلی که در حال حاضر بلاتصدی است واجد شرایط بشوم

corpse – جسد – جنازه – نعش

the corpse was laid to rest in the vacant coffin
جنازه در تابوت خالی قرار داده شد

conceal – مخفی کردن – پنهان کردن

tris could not conceal his love for gloria
تریس نتوانست عشق به گلوریا را پنهان کند

dismal – ملامت آور – غم انگیز – افتضاح – اندوهگین

i am unaccustomed to this dismal climate
به این آب و هوای گرفته عادت ندارم

frigid – سرد – خشک – غیر دوستانه – رفتار و برخورد سرد

inside the butcher’s freezer the temperature was frigid
دمای داخل فریزر قصاب بسیار سرد بود

frigid – سرد – خشک – غیر دوستانه – رفتار و برخورد سرد

 

eskimos inhabit the frigid part of alaska
اسکیموها در بخش بسیار سرد آلاسکا زندگی می کنند

numb – بی حس – کرخت

my fingers quickly became numb in the frigid room
انگشتانم در اتاق خیلی سرد به سرعت کرخت شدند

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید