اموزش لغات 504 با معنی بخش دهم

اموزش لغات 504 با معنی بخش دهم

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

famine – قحطی – کمبود – کمیابی – گرسنگی – بی غذایی

the rumor of a famine in europe was purely fiction
شایعه قحطی در اروپا کاملا ساختگی بود

 

 

revive – بهبود یافت – قوت گرفت – تقویت کردن – احیا کردن

the nurses tried to revive the heart attack victim
پرستاران تلاش کردند تا بیمار سکته قلبی را به زندگی برگردانند

commence – شروع کردن – آغاز کردن – دست به کاری زدن

bella hesitated before commencing her speech
بلا پیش از شروع سخرانی اش دچار تردید شد

observant – تیزبین – موشکاف – دقیق – هوشیار – مراقب

we were observant of the conflict between the husband and his wife
ناظر درگیری بین زن و شوهر بودیم

identify – تعیین کردن – شناسایی کردن – مشخص کردن

numerous witnesses identified the butcher as the thief
شاهدان زیادی قصاب را به عنوان دزد تشخیص دادند

migrate – مهاجرت کردن – رفتن – کوچ کردن

the fruit pickers migrated to wherever they could find work
میوه چین ها به هر جایی که می توانستند کار پیدا کنند مهاجرت می کردند

vessel – کشتی – سفینه – بشقاب – ظرف – رگ

my father burst a blood vessel when he got the bill from the garage
وقتی پدرم صورت حساب را از تعمیرگاه گرفت عصبانی شد

persist – پافشاری کردن – اصرار ورزیدن – سماجت کردن

the humid weather persisted all summer
آب و هوای مرطوب در تمام طول تابستان ادامه داشت

hazy – مه آلود – غبار آلود – مبهم – نامشخص

the vicinity of london is known to be hazy
حوالی شهر لندن به هوای مه آلود معروف است

gleam – پرتو نور – شعاع نور – کورسو – برق

a gleam of light shone through the prison window
باریکه ای از نور از پنجره ی زندان می تابید

 

 

 

editor – ویراستار – مصحح – سردبیر

the student was proud to be the editor of the school newspaper
دانش آموز افتخار می کرد که ویراستار روزنامه ی مدرسه است

unruly – غیر قابل کنترل – بی نظم و ترتیب – بی قانون

unruly behavior is prohibited at the pool
رفتار غیر قانونی در استخر ممنوع است

rival – رقیب – حریف – هماورد

the boxer devised an attack which would help him to be victorious over his young rival
مشت زن حمله ای را طراحی کرد که به او کمک می کرد بر رقیب جوانش پیروز شود

violent – خشن – خطرناک – پرخاش جو – پرخاش گر

violent behavior is prohibited on school grounds
رفتار خشونت آمیز در محوطه ی مدرسه ممنوع است

brutal – وحشی – درنده خو – بی رحم – وحشیانه

dozens of employees quit the job because the boss was brutal to them
ده ها کارمند دست از کار کشیدند بخاطر اینکه رئیس آنها بی رحم بود

opponent – حریف – هماورد – رقیب – مخالف

he was a bitter opponent of costly urban reform
او یکی از مخالفان سرسخت اصلاحات پرهزینه ی شهری بود

brawl – دعوا و مرافعه – جار و جنجال – کتک و کتک کاری

larry dreaded a brawl with his father over finding a job
لاری از بحث با پدرش بر سر یافتن کار وحشت داشت

duplicate – مشابه – نظیر – مثل هم – دو نسخه ای – کپی برداری

elliott tried to deceive mrs. held by making a duplicate of my paper
الیوت سعی داشت تا با کپی کردن از روی مقاله ی من خانم هلد را فریب دهد

 

 

 

vicious – شرور – تبهکار – پست – رذل – بدجنسانه

  1. voss was reluctant to talk about his vicious pit bull
    آقای واس مایل نبود درباره ی سگ پیت بول شرور خود صحبت کند

whirling – چرخان – گیج گیجی خوردن – دور خود چرخیدن

the space vessel was whirling around before it landed on earth
سفینه فضایی قبل از اینکه روی زمین فرود آید به هر سو چرخید

underdog – طرف ضعیف تر – طرف بازنده – آدم فلک زده

i always feel sorry for the underdog in a street fight
همیشه برای بازنده ی دعوای خیابانی دلم می سوزد

thrust – هل دادن – پرتاب کردن – فرو کردن – چیاندن

eva was in a terrible rage when she thrust herself into the room
وقتی ایوا خودش را به درون اتاق انداخت به شدت عصبانی بود

bewildered – گیج – شگفت زده – مات – متحیر

his partner’s weird actions left jack bewildered
اعمال عجیب شریک جک او را متحیر کرده بود

expand – گسترش دادن – توسعه دادن – رونق بخشیدن

we will expand our business as soon as we locate a new building
به محض اینکه ساختمان جدیدی را پیدا کنیم تجارتمان را توسعه خواهیم داد

alter – تغییر دادن – عوض کردن – دگرگون کردن – اصلاح کردن

i altered my typical lunch and had a steak instead
من نهار معمول خود را تغییر دادم و در عوض یک استیک خوردم

مشاوره سئو و تولید محتوا 09120647344

افزایش تعداد ورودی وب سایت شما از گوگل فقط با تولید محتوای هدفمند ممکن است

این یک راهکارقطعی و همیشگی است

امتیاز مقاله:
4.5/5

قیمت های ما به حدی بهینه است که بسیاری از وب سایت و شرکت های همکار تولید محتوای خود را به ما می سپارند.

جهت سفارش تولید محتوا و مشاوره رایگان در مورد استراتژی محتوا با ما در تماس باشید. 

نتیجه صد درصد تضمین شده است 

 

با یک کلیک تماس بگیرید